Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Kregždžių gatvės (nuo Jonpaparčio g iki Kregždžių g. Nr.18) ir privažiavimo (iki Kregždžių g.Nr.23) Šventojoje“ projektinius pasiūlymus.

2022-08-10

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti „Kregždžių gatvės (nuo Jonpaparčio g iki Kregždžių g. Nr.18) ir privažiavimo (iki Kregždžių g.Nr.23) Šventojoje“ projektiniai pasiūlymai.

  1. Statinių statybvietės adresas:

Palangos miesto, Kregždžių gatvė.

  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis- Susisiekimo komunikacijos; grupė – keliai (gatvės)

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projekto vadovas: Evaldas Liutikas (kvalifikacijos atestatas Nr. 33128) tel. 868713007; el. pastas evaldas.kelininkas@gmail.com; Saulėgrąžų t.27, Palanga

  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Palangos  miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, LT- 00153  Palanga, tel. (8 460) 48705,  el. paštas [email protected]

  1. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris:

Palangos miesto savivaldybės tinklalapyje www.palanga.lt ; Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, LT- 00153  Palanga. Atsakingas asmuo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnysis patarėjas Giedrius Ramonas, tel. (8 460) 34119, el. paštas –  giedrius.ramonas@palanga.lt

  1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022 m. rugpjūčio mėn. 31 d. 12:00 val. elektroniniu paštu evaldas.kelininkas@gmail.com tel. 868713007 ir viešo susirinkimo metu.

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, LT- 00153  Palanga IV aukšto salė

Viešinimo laikas: 2022-08-31, 16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-08-10 14:16