Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus Kultūros paskirties pastato rekonstravimo, keičiant paskirtį į Viešbučių, J.Simpsono g. 17, Palangoje, projektinius pasiūlymus.

2022-01-17

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas ''Kultūros paskirties pastato rekonstravimo, keičiant paskirtį į Viešbučių,  J.Simpsono g. 17, Palangoje statybos'' projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: J.Simpsono g. 17, Palanga, sklypo kad. Nr. 2501/0031:72 unikalus NT žemės sklypo numeris: 2501-0031-0072

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešbučių

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  Kita,  komercinės paskirties objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus (statinio architekto), vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: projektuotojas – UAB „Uostamiesčio projektas“; PV, architektas Algirdas Stripinis,; el. paštas pasiulymai@uparchitektai.lt, tel.: 8 46 312 458, 8683 91385; architektė Liuda Bartkienė tel.: 8 687 36434

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės): UAB „Icont“ į.k. 304164701, Gedimino per. 45-4, LT-01109 Vilnius, direktorius Arūnas Adomavičius, Tel.: 8 674 73956;  El. paštas:  [email protected]

Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: 09-17 val. darbo dienomis iki 2022-02-04 Turgaus a. 27, Klaipėda, UAB „Uostamiesčio projektas“ patalpose (2 aukštas) arba Palangos miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje: www.palanga.lt

Motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: raštu iki viešo susirinkimo pabaigos projektinių pasiūlymų rengėjui UAB „Uostamiesčio projektas“, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel. 8 46 312 458, el. p. pasiulymai@uparchitektai.lt.

Viešas susirinkimas:

Jei iki susirinkimo dienos  bus atšaukta ekstremalioji situacija dėl koronaviruso (COVID -19) grėsmės, susirinkimas vyks 2022-02-04, 15 val. Vytauto g.112, Palanga, Palangos m. savivaldybės patalpose. 

Jeigu ekstremalioji situacija nebus atšaukta, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu metu elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu Google Meet platformoje, nuoroda: https://meet.google.com/gte-pwok-pjy.

Prisijungimo prie transliacijos instrukcija. Viešajame susirinkime nuotoliniu būdu norintis dalyvauti asmuo Google Meet platformoje bus identifikuojamas pagal savo Google paskyroje (elektroniniame pašte) nurodytus asmens duomenis. Prisijungimui rekomenduojama naudoti Google Chrome interneto naršyklę, arba mobiliuosiuose įrenginiuose veikiančią Google Meet mobiliąją programą. Pagal transliacijai keliamus reikalavimus dalyviai bus registruojami, bus daromas susirinkimo garso ir vaizdo įrašas.

Stendo įrengimo ir išmontavimo datos: 2022-01-17 – 2022-02-04

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-01-17 11:34