Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad skelbiamas Nemirsetos detaliojo plano koregavimo žemės sklype Uosių g. 2, Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Informuojame, kad skelbiamas Nemirsetos detaliojo plano koregavimo žemės sklype Uosių g. 2,...
2020-01-06

Informuojame, kad skelbiamas Nemirsetos detaliojo plano koregavimo žemės sklype Uosių g. 2, Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Teritorijos planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros nustatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, teritorijų naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 1 punktu patvirtinto Nemirsetos detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Uosių g. 2, Palangoje.

2019-12-04 raštu Nr. (4.17)-D3-3731 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Nemirsetos detaliojo plano koregavimo žemės sklype Uosių g. 2, Palangoje, koncepcijai.

Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2019-01-08 iki 2019-01-21 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu Vytauto g. 112, Palanga, IV aukšte; savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.palanga.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; Nr. sistemoje: K-VT-25-19-178).

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2019-01-15 iki 2019-01-21 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu Vytauto g. 112, Palanga, IV aukštas, tel. (8-460) 48 708.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8-460) 48 705; el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt; detaliojo plano rengėjui - UAB „A22“, Gudobelių g. 1C-2, Palanga, tel. 8-616-72 219; el. paštas: a22architektai@gmail.com arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; Nr. sistemoje: K-VT-25-19-178).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Informacija atnaujinta 2020-01-06 15:00