Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto bendrojo plano koregavimą M1 rajone.

2023-04-11

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto bendrojo plano koregavimą M1 rajone.

Planavimo tikslai – patikslinti numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų sprendinius tikslesniu masteliu; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti miško naudmenų pakeitimą kitomis naudmenomis ar miškų pritaikymą visuomenės poreikiams; keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą; pasikeitus gamtinio karkaso reglamentavimui, įvertinti plėtros galimybes urbanizuotoje miesto dalyje, atsižvelgiant į žaliųjų zonų poreikį ir nustatant aiškesnį reglamentavimą.

Su bendrojo plano koregavimo tikslais galima susipažinti nuo 2023-04-12 iki 2023-04-25 (imtinai) Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose, Vytauto g. 112, Palangoje, telefonu (8 460) 48 708, 48 714, el. paštu: architektas@palanga.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2023-04-25 (imtinai) planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, Palanga.

Informacija atnaujinta 2023-04-11 16:12