Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapą Palangos m. sav., Palangos m., Vanagupės g. 41, kadastrinis Nr. 2501/0021:9; sklypo plotas 6075 ha

2021-02-24

Informuojant, kad pagal Visuomenės informavimo apie žemės sklypo naudojimo būdo keitimą, pagal Administracijos direktoriaus 2020-11-16 įsakymu Nr. A1-1651 patvirtintą tvarkos aprašą, pranešame apie visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapą.

Žemės sklypo adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Vanagupės g. 41, kadastrinis Nr.  2501/0021:9; sklypo plotas 6075 ha.

Esami  žemės sklypo naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų teritorija (K), Bendro naudojimo teritorija (B). Numatomas žemės sklypo naudojimo būdas –  Rekreacinės teritorijos (R).

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „A TEAM PROJECTS“, Turgaus g. 37A-9, Klaipėda. Projekto vadovas Ramūnas Atas, tel. 8-650 13160, el.paštas: info@ateamprojects.lt

Pasiūlymus galima pateikti: iki viešo susirinkimo statytojo įgaliotam asmeniui UAB „Vakarų regiono projektai“ direktoriui Rimvydui Grikšui el. paštu: rgpalanga@gmail.com Statytojas: UAB „GRAND HOUSE LT“, Širvintų g. 75-309, Vilnius. Tel.8 615 43624, el. paštas: projektuvadovas@grandhouselt.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, statytojo įgalioto asmens UAB “Vakarų regiono projektai“ patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, el. paštas: rgpalanga@gmail.com, tel. 8-698-83701, arba kreipiantis nuotoliniu būdu el. paštu: info@ateamprojects.lt dėl informacijos pateikimo pareiškėjo nurodytu el. paštu, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2021-03-16. Viešas susirinkimas įvyks 2021-03-16 17.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas. Karantino atveju susirinkimas vyktų nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://join.skype.com/gAa5amRWTkuu

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2021-02-24 10:08