Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie numatomą rengti Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano korektūrą

2022-05-10

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI PAJŪRIO REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANO IR PAJŪRIO REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREKTŪRĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė įsakymo „Dėl Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektą (toliau – sprendimas).

Sprendimu pradedama rengti Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano korektūra (specialiojo planavimo dokumentai), nustatomi planavimo tikslai.

Su sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Tarnybos interneto svetainėje https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/planavimas

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai ([email protected]) iki 2022-05-27.

Įsakymas

 

 

Informacija atnaujinta 2022-05-10 15:54