Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas - „Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas teritorijoje tarp Vilimiškės kel., Šiaurės g., Ožinio g. ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:14, Palangoje“

2023-07-12

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas - „Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas teritorijoje tarp Vilimiškės kel., Šiaurės g., Ožinio g. ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:14, Palangoje“.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-04 įsakymu Nr. A1-1757.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. 

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, žemės sklypų naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje. 

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-23 įsakymas Nr. A1-1694.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2023 m. IV ketvirtis. Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo O. Ž.

Plano rengėjas: UAB "Projekto partneris", į.k. 304461478, Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-07-12 15:52