Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie pritarimą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Neringos gatvės ir žemės sklypo Neringos g. 5, Palangoje, koncepcijai

Informuojame visuomenę apie pritarimą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo...
2023-11-24

Informuojame visuomenę apie pritarimą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Neringos gatvės ir žemės sklypo Neringos g. 5, Palangoje, koncepcijai. Koncepcijai pritarta 2023-11-17 Palangos miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. (4.17 E) D3-3604 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Neringos gatvės ir žemės sklypo Neringos g. 5, Palangoje, koncepcijai“.

PLANUOJAMA TERITORIJA: žemės sklypas, kadastrinis Nr. 2501/0027:319, adresu Neringos g. 5, Palangoje, ir laisva valstybinė žemė.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt

PLANAVIMO INICIATORIUS: A.Ž.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. 8 600 25079, el.p. geovitara@gmail.com.

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-28 įsakymas Nr. A1-1480 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Neringos gatvės ir žemės sklypo Neringos g. 5, Palangoje“.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas, žemės naudojimo būdo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-22-899).

KONCEPCIJA

Informacija atnaujinta 2023-11-24 08:37