Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad skelbiamas parengto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Smilčių g. 59, Palangoje svarstymo su visuomene supaprastinta tvarka baigiamasis etapas

Informuojame, kad skelbiamas parengto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo...
2020-03-04

Atsižvelgiant į LRV „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“ (TAR, 2020-03-14 Nr. 5466) nutarimą, kuriame nurodyta, kad Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, nesant galimybei pateikti detaliojo plano popierine forma ir interesantams patekti į savivaldybės administracijos patalpas, prašome visus besikreipiančius interesantus pakonsultuoti ar nukreipti į plano rengėją (UAB „Kūrybinis projektas“, Minijos g. 140-3, LT-93259, Klaipėda, tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai@gmail.com), pasikreipus nurodyti, kad visa informaciją yra pateikti Palangos miesto tinklalapyje www.palanga.lt, taip pat el. sistemoje TPDRIS, paslaugos Nr. K-VT-25-18-361. Taip pat pažymime, kad visi gretimų žemės sklypų savininkai apie galimybę su projektu susipažinti informuoti registruotais laiškais. Visą viešinimo informaciją apie detalųjį planą galima gauti el. paštu arba telefonu. Detaliojo plano sprendiniai (brėžinys, aiškinamasis raštas ir kt.) informaciją yra el. sistemoje TPDRIS ir Jūsų tinklalapyje.

Informuojame, kad skelbiamas parengto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Smilčių g. 59, Palangoje svarstymo su visuomene supaprastinta tvarka baigiamasis etapas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Smilčių g. 59, Palangoje“ Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. A1-597, „Dėl pritarimo S.K pasiūlymui“ Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. A1-504“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-361.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo suformavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Smilčių g. 59, Palangoje.

Planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. Nr. A1-853.

Teritorijos koncepcija – pritarimas 2019 m. gruodžio 13 d. Nr. (4.17)-D3-3806.

Su projektu galima susipažinti nuo 2020-03-16 iki 2020-03-30 imtinai informacinėje Palangos miesto savivaldybės sistemoje www.palanga.lt, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje tpdris.lt TPD Nr. K-VT-25-18-361, detaliojo plano rengėjo patalpose Minijos g. 140-3, Klaipėda ir Palangos miesto savivaldybės administracijoje (Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje) Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. (8-460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki susipažinimo laikotarpio pabaigos detaliojo plano planavimo organizatoriui - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. (8-460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kūrybinis projektas“, Minijos g. 140-3, LT-93259, Klaipėda, tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai@gmail.com

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2020-03-17 10:39