Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - Teritorijos tarp Sakalo g., Žilvičių g. ir Užkanavės g., Palangoje detaliojo plano rengimas ir žemės sklypo Užkanavės g.18 detaliojo plano keitimas

2023-05-29

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Teritorijos tarp Sakalo g., Žilvičių g. ir Užkanavės g., Palangoje   detaliojo plano rengimas   ir   žemės sklypo Užkanavės g.18 detaliojo plano keitimas.  TPD Nr. www.tpdris.lt  sistemoje: K-VT-25-23-236.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo pertvarkymas, įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas, žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas žemės.

Planavimo pagrindas: 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A1-1870 „Dėl teritorijos tarp Sakalo g., Žilvičių g. ir Užkanavės g., Palangoje detaliojo plano rengimo ir žemės sklypo Užkanavės g. 18 detaliojo plano keitimo“, 2023 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. A1-251 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. A1-1870 „Dėl teritorijos tarp Sakalo g., Žilvičių g. ir Užkanavės g., Palangoje detaliojo plano rengimo ir žemės sklypo Užkanavės g. 18 detaliojo plano keitimo“ pakeitimo.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2026m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo N.D.

Plano rengėjas – UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Rimvydas Grikšas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-05-29 13:35