Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, apie parengtą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano teritorijoje tarp Gubojų g., Pašventupio kel., Šventosios upės ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0012:152, Palangoje

2021-11-10

Informuojame, apie parengtą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano teritorijoje tarp Gubojų g., Pašventupio kel., Šventosios upės ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0012:152, Palangoje, keitimo projektą.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-181

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) visuomenės poreikiams suformavimas, įvertinant galimybę laisvą valstybinę žemę prijungti prie esamų žemės sklypų, žemės sklypo (-ų) naudojimo būdo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. A1-343.“

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2021-03-08 raštu Nr. (4.17)-D3-944 pritarta detaliojo plano koncepcijai.

Su projektu galima susipažinti nuo 2021-11-22 iki 2021-12-03 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, tel. 8-460-48708, el. paštas: [email protected]; ar kreiptis į Detaliojo plano rengėją – UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-11-29 iki 2021-12-03 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Šventosios seniūnijos patalpose, adresu Šventosios g. 14, Palangoje.

Viešas susirinkimas vyks 2021-12-06 14:30 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga, tel. (8 460) 48705, el. p. administracija@palanga.lt, interneto tinklalapis –www.palanga.lt

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-11-10 13:55