Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Inžinerinių tinklų: vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, adresu: Kutninkų g. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 ir sklypo kad. Nr.: 2501/0014:148, Palangoje statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2023-03-02

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Inžinerinių tinklų: vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, adresu: Kutninkų g. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 ir sklypo kad. Nr.: 2501/0014:148, Palangoje statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Rekonstruojamo ir naujai statomo statinių statybvietės adresas:

Palanga, Kutninkų g. 35, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0014:141;

Palanga, Kutninkų g. 27, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0014:142;

Palanga, Kutninkų g. 23, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0014:143;

Palanga, Kutninkų g. 25, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0014:144;

Palanga, Kutninkų g. 29, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0014:145;

Palanga, Kutninkų g. 33, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0014:146;

Palanga, Kutninkų g. 31, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0014:147;

Palanga, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0014:148.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos (kad. Nr. 2501/0014:141, kad. Nr. 2501/0014:142, kad. Nr. 2501/0014:143, kad. Nr. 2501/0014:145, kad. Nr. 2501/0014:146, kad. Nr. 2501/0014:147);

Naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (kad. Nr. 2501/0014:144);

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 2501/0014:148).

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija:

Statinio naudojimo paskirtis – vandentiekio tinklų; nuotekų šalinimo tinklų. Kategorija – neypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Merkevičius ir partneriai“, į/k 300610437, įmonės įgaliotas asmuo: Rima Baltušienė, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. +370 683 44540.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovas Stasys Juška, el. paštas stasysj1@gmail.com, tel. +370 687 95505.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Sinergijos slėnis“, į/k 305722358, Raudondvario pl. 131B-9, Kaunas, +370 699 35753, el. paštas arunas@nuovabuild.de

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.palanga.lt/skelbimai/6437. Terminas 10 d. d. nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2023-03-22, Jurbarko g. 2-301, Kaunas, direktorei  Rimai Baltušienei, arba el. paštu merkevicius.partneriai@gmail.com, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2023-03-22 16:00 val., nuotoliniu būdu. Visi norintys dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje, prašome registruotis tel. +370 683 44540 ar elektroniniu paštu merkevicius.partneriai@gmail.com. Norintiems dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/9015205282?pwd=WEkzeXNobDZsdmQzZG1xSjhQRkZzZz09

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-03-02 08:56