Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradėtą rengti teritorijos tarp Vanagupės gatvės ir pravažiavimo vakarinėje pusėje, Palangoje, detalųjį planą

2023-09-19

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-2024 ,,Dėl teritorijos tarp Vanagupės gatvės ir pravažiavimo vakarinėje pusėje, Palangoje, detaliojo plano rengimo“.
TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-23-749.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-31 įsakymu Nr. A1-527 patvirtinta planavimo darbų programa. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas (susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais galima Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, Palanga). Koncepcija - rengiama.
TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalinimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.
TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.
PLANAVIMO INICIATORIUS: Fizinis asmuo.
DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Aštuntukas“, tel: 8 600 59304, el. paštas: rita.astuntukas@gmail.com. Projekto vadovas: architektas Mindaugas Pleiris, atestato Nr. A2181.
Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.
Planavimo pasiūlymus dėl pradedamo rengti projekto galima teikti raštu iki viešinimo procedūrų pabaigos planavimo organizatoriui ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjui.

Planavimo darbų programa

Informacija atnaujinta 2023-10-04 08:57