Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimą žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje

2022-12-15

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimą žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: MB "Projektų rengimo studija", kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: aaprojektavimopaslaugos@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. A1-1806.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, pertvarkyti žemės sklypą, žemės sklypo padalinimas teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 ,,Dėl gyvenamųjų kvartalų projektų patvirtinimo“ 1.2 punktu, koregavimas žemės sklype Vakaro g. 8, Palangoje.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2022-11-25 Nr. (4.1 E) A1-1849.

Koncepcija: rengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-22-1012). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.

Informacija atnaujinta 2022-12-15 09:48