Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kontininkų g. 6, Palangoje detalusis planas, Nr. TPDRIS: K-VT-25-22-396

2022-07-05

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kontininkų g. 6, Palangoje detalusis planas, Nr. TPDRIS: K-VT-25-22-396.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. A1-676.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalinimas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

Papildomi planavimo uždaviniai:  nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;  numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; nustatyti apželdinamos teritorijos dalis (zonas).

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-1012. Vadovaujantis darbų programa SPAV neatliekamas, rengiama koncepcija.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2023 m. II ketvirtis. Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB ,, Saulė jūra “, Savanorių pr. 219A, Vilnius,  El. paštas: arunas@gilesta.lt Telefonas: + 370 670 68086.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Adresas korespondecijai – Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2022-07-05 11:40