Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato Vytauto g. 2, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-07-11

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Poilsio paskirties pastato Vytauto g. 2, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vytauto g. 2, Palanga, žemės skl. Kad. Nr. 2501/0035:108 Palangos m. k.v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Rekreacinės teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Poilsio paskirties pastatas (7.3.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „EGL studija“ projekto vadovas Eugenijus Žarkovskis, eugenijus@egl.lt, +370 699 15674, architektė Sonata Vilkinienė, el. p. sonata@egl.lt, tel. Nr. +370 612 31417.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Statybos investicijų valdymas” Kęstučio g. 20, Telšiai, egle@lumont.lt; +370 690 99992

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vanagupės 7i-2, Palanga, +370 690 99992, darbo dienomis 9:00-16:00 val. (prieš tai susisiekus telefonu) iki 2023-08-03, https://www.palanga.lt.

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštu eugenijus@egl.lt iki 2023-08-03 15:00 val. ir viešojo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2023-08-03, nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112, LT-00153, Palanga.

Prisijungimas: https://shorturl.at/uGOQU

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacja 1

Vizualizacija 2

Vizualizacija 3

Informacija atnaujinta 2023-07-11 15:31