Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Buto (unikalus Nr. 4400-0380-1732:5591), adresu: Palanga, Druskininkų g. 7B-1, kapitalinio remonto projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-03-03

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Buto (unikalus Nr. 4400-0380-1732:5591), adresu: Palanga, Druskininkų g. 7B-1, kapitalinio remonto projekto“, projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Palanga, Druskininkų g. 7B-1. Sklypo kad. Nr: 2501/0022:17.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama sklypo paskirtis – kita, būdas – gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama statinio paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projekto vadovas – Rimgaudas Laužikas (KA Nr. A 409, išduotas 2013-11-15), architektas – Irmantas Arnauskas (dokumento Nr. MM 000654).

Kontaktiniai duomenys: UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/ Bokštų g. 18, Klaipėda, tel. nr. 864717414, el. paštas klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): N.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2022-03-22, adresu - Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, laiku: pirmadienis – penktadienis 08:00 – 17:00 val. Laiką derinti iš anksto telefonu – 8 647 17414 arba 8 46 493322. Esant galimybei, su projektiniais pasiūlymais, rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais arba Palangos miesto savivaldybės svetainėje https://www.palanga.lt/skelbimai/6437.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu - adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el.paštu - klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt iki 2022-03-22.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2022 m. kovo 22 d., 15 val., pagal STR 1.04.04:2017, 68.1 p. statytojo pageidavimu viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu. Jungtis prie vaizdo konferencijos, per nuorodą: https://join.skype.com/LN3VRDMNe1IO

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-03-03 08:26