Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp Kastyčio g., Naglio alėjos, Meilės alėjos ir žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0355-3477 (valstybinis miškas), Palangoje

2020-10-29

Informuojame apie parengtą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp Kastyčio g., Naglio alėjos, Meilės alėjos ir žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0355-3477 (valstybinis miškas), Palangoje.

TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-238.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 714, (8 460) 34 109, el. paštas: administracija@palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 714, (8 460) 34 109, el. paštas: administracija@palanga.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 714, (8 460) 34 109, el. paštas: administracija@palanga.lt, architektas@palanga.lt.

Planuojama teritorija: teritorija tarp Kastyčio g., Naglio alėjos, Meilės alėjos ir žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0355-3477 (valstybinis miškas), Palangoje. Planuojamos teritorijos plotas - apie 21,8000 ha.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, funkcines zonas inžinerinės infrastruktūros vystymui, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemėnaudų formavimas tikslinant infrastruktūros objektų išdėstymą, žemės sklypų suformavimas, teritorijos naudojimo paskirties, būdo, naudojimo reglamentų nustatymas, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Koncepcija nerengiama.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima susipažinti nuo 2020-11-09 iki 2020-11-20 imtinai Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt, telefonu 8 460 34 109, 8 460 34113, 867526228, el. paštu: architektas@palanga.lt, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-20-238.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-11-06 15:09