Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Pastato - Sanatorijos (gydymo paskirties) Meilės al. 11, Palangoje rekonstrukcijos projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-04-19

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Pastato - Sanatorijos (gydymo paskirties) Meilės al. 11, Palangoje rekonstrukcijos projekto“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Palanga, Meilės a. 11, kad. Nr. 2501/0031:173.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita / Visuomeninės paskirties teritorijos, Rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gydimo paskirties pastatas (7.12.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto

atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto

adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto

(autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas: Algirdas Stripinis (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1872, išduotas nuo

2016-11-24), tel. Nr. 8 683 91 385, el. p. algirdas@uparchitektai.lt, UAB „Uostamiesčio projektas“,

Turgaus a. 27, Klaipėdos m., tel. Nr. 846312458, el. p. info@uparchitektai.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,

juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB ,,Palangos žuvėdra“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Turgaus a. 27, Klaipėdos m., tel. Nr. 846312458, darbo dienomis 08:00–17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui

gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-05-09, el. p. info@uparchitektai.lt, tel. Nr. 846312458,

Turgaus a. 27, Klaipėdos m

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vytauto g. 112, Palanga. Pastato 4-tame aukšte, 2021-05-09, 15:00-16.00 val. Taip pat ir nuotoliniu

būdu Google Meet platformoje: https://meet.google.com/rwx-tftt-zxh.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-04-19 10:27