Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklype Šventosios g. 46, Palangoje

2023-01-16

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklype Šventosios g. 46, Palangoje.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: MB "Projektų rengimo studija", kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: aaprojektavimopaslaugos@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. (4.1.E) A1-1668.

Planavimo tikslai: Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo pertvarkymas, sklypo padalinimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, koregavimas žemės sklype Šventosios g. 46 A, Palanga.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2022-12-14 Nr. (4.1 E) A1-1960.

Koncepcija: rengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-22-1099). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-01-16 14:30