Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą (TPD): “Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vytauto g. 73, Palangoje“

2021-07-19

Informuojame apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą (TPD): “Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Vytauto g. 73, Palangoje“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-16-432

TPD uždaviniai: Detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinkle, nurodyti specialiąsias žemęs naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, 00153 Palanga;  tel. 8 (460) 48 708, 8 (460) 34 114, faks. 8 (460) 40 216, el. paštas: administracija@palanga.lt;

Planavimo iniciatorius: UAB „Masada“, Vytauto g. 122, 76341 Šiauliai, tel.: 8 (41) 540571; el. paštas.: masada@vaivorykste.com

Detaliojo plano rengėjas: Vygintas Merkevičius, Pavasario g. 3C, 46301 Kaunas, tel. 8 (699) 89509, el. paštas.: vygintas.merkys@gmail.com;

2018-04-03 planavimo organizatorius, Palangos miesto savivaldybės administracija raštu Nr.(4.17)-D3-838, pritarė detaliojo plano rengimo sprendiniams (koncepcijai).

Su parengto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima susipažinti nuo  2021-07-27 iki 2021-08-09 imtinai:

Palangos miesto savivaldybės administracijos, internetiniame puslapyje www.palanga.lt;

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-16-432);

Rengėjo - V. Merkevičiaus patalpose Pavasario g. 3C (dėl tikslaus laiko prašome tartis iš anksto tel. 8 (699) 89509).

Vieša TPD ekspozicija: vyks nuo 2021-07-27 iki 2021-08-09 vyks Palangos m. sav. administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.

Viešo svarstymo susirinkimas: numatomas 2021-08-10, 16 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos:

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-07-19 16:17