Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Palangos miesto Vanagupės (Pajūrio) telkinio durpių išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą

2021-07-12

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Palangos miesto Vanagupės (Pajūrio) telkinio durpių išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą patalpinti Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje bei nurodyti, kad:

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. liepos 23 d.
  2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2021 m. liepos 23 d.

Apie pateikiamų duomenų patalpinimą prašome informuoti Tarnybą elektroniniu paštu saulius.alekna@lgt.lt.

Informacija atnaujinta 2021-07-12 16:09