Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą teritorijos tarp Kęstučio g., žemės sklypų Kęstučio g. 31A, Meilės al. 11A, valstybinio miško, Palangoje, detalųjį planą.

Informuojame apie rengiamą teritorijos tarp Kęstučio g., žemės sklypų Kęstučio g. 31A, Meilės al....
2020-02-25

Informuojame, kad rengiamas teritorijos tarp Kęstučio g., žemės sklypų Kęstučio g. 31A, Meilės al. 11A, valstybinio miško, Palangoje, detalusis planas.

TPDRIS dokumento registracijos numeris TPD Nr. K-VT-00-15-19.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-13 įsakymas Nr. A1-1334 ,,Dėl teritorijos tarp Kęstučio g., žemės sklypų Kęstučio g. 31A, Meilės al. 11A, valstybinio miško, Palangoje, detaliojo plano rengimo“. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-07 įsakymas Nr. A1-1452 ,,Dėl teritorijos tarp Kęstučio g., žemės sklypų Kęstučio g. 31A, Meilės al. 11A, valstybinio miško, Palangoje, detaliojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, optimalios urbanistinės struktūros suformavimas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2020 m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Plano rengimą inicijavo: Mindaugas Subačius.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: Vytauto g. 112, Palanga. Telefonas: +37046048705. Faksas:+37046040217. El. paštas: administracija@palanga.lt

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Adresas: S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas:  daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2020-02-25 13:51