Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties su gyvenamosiomis patalpomis, Vaivorykštės g. 23 Palangoje, supaprastinto statybos projekto A laidos“ projektinius pasiūlymus

2023-04-14

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Poilsio paskirties su gyvenamosiomis patalpomis, Vaivorykštės g. 23 Palangoje, supaprastinto statybos projekto A laidos“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas - Poilsio paskirties su gyvenamosiomis patalpomis, Vaivorykštės g. 23 Palangoje, supaprastintas statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai, A laida.

Statinio statybos vieta – Vaivorykštės g. 23, Palangos m. (žemės sklypo kadastro Nr. 2501/0017:211)

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos

Statinio paskirtis – Poilsio paskirties pastatai [7.13]

Projektuotojas – Margarita Juškienė

Nuolatinio Lietuvos gyventojo Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 700207

Statytojas –UAB „Kurorto investicijos“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos savivaldybės svetainėje https://www.palanga.lt/?lang=en

ir adresu: Vytauto g. 120-1, Palangoje, išanksto susitarus tel.  +370 67016280.

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo el.paštu.: margarita.juskiene@gmail.com ir raštu viešojo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2023-05-03 16 val. nuotoliniu būdu jungiantis per nuorodą https://us04web.zoom.us/j/75889203804?pwd=sk6LCGxo1skHCgBiMobeNflE6Tvq7B.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacja

Informacija atnaujinta 2023-04-14 15:51