Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Dviejų dvibučių gyvenamųjų namų su poilsio patalpomis Rasos g. 9 ir Sėlių g. 2, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-08-07

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Dviejų dvibučių gyvenamųjų namų su poilsio patalpomis Rasos g. 9 ir Sėlių g. 2, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas - Dviejų dvibučių gyvenamųjų namų su poilsio patalpomis Rasos g. 9 ir

Sėlių g. 2, Palangoje, statybos projektas.

Statinio statybos vieta – sklypai adresu Rasos g. 9 ir Sėlių g. 2, Palanga.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Statinio paskirtis – 6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas – skirti gyventi dviem šeimoms, (7.1., vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“)

Projektuotojas – Stasys Juška, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 1099538

Statytojas – fiziniai asmenys A.R. ir A.R.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos m. sav. internetinėje svetainėje www.palanga.lt ir adresu: Vytauto g. 120-1, Palangoje, iš anksto susitarus tel. +370 68795505.

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo el. paštu.: stasysj1@gmail.com ir raštu viešojo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2023-08-28 16val. nuotoliniu būdu jungiantis per nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/76514260400?pwd=PoVUvTxvNXzVN5FUqS9hubuw8eKspr.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-08-07 16:41