Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie rengiamą „Lino“ gyvenamojo kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 1994 09 23 sprendimu Nr. 44, koregavimą žemės sklype Gabijos g. 20A, Palangoje

2022-02-25

Informacija apie rengiamą „Lino“ gyvenamojo kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 1994 09 23  sprendimu Nr. 44, koregavimą žemės sklype Gabijos g. 20A,  Palangoje, supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: „Lino“ gyvenamojo kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 1994 09 23 sprendimu Nr. 44, koregavimas žemės sklype Gabijos g. 20A,  Palangoje.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: statybos zonos ir statybos linijos  koregavimas. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Objekto adresas: Gabijos g. 20A, Palanga, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0023:201 Palangos m. k. v., unikalus Nr. 4400-5784-5562. Žemės sklypas yra 0,0749 ha ploto.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt

Projekto užsakovas: G. N. ir D. N.

Projekto rengėjas: UAB “Kryžkelės projektai”, Savanorių g. 24-8, Kretinga. Info@kryzkelesprojektai.lt, +37066247227;

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-03-07 iki 2022-03-21 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Vytauto g. 112, Palanga, ir jo interneto svetainėje www.palanga.lt, bei projekto rengėjo patalpose adresu Savanorių g. 24-8, Kretinga, +370 662 47227 (prieš tai susitarus telefonu).

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-03-21 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Sprendiniai

Informacija atnaujinta 2022-02-25 09:34