Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Viešbučių paskirties (svečių namų) pastato ir gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastato Palangoje, Šviesos g. 1, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-07-25

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Viešbučių paskirties (svečių namų) pastato ir gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastato Palangoje, Šviesos g. 1, statybos projekto“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas:

Viešbučių paskirties (svečių namų) pastato ir gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastato Palangoje, Šviesos g. 1, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Palanga, Šviesos g. 1

žemės sklypo kadastrinis numeris: 2501/0014:119

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo paskirtis - kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Viešbučių paskirties (svečių namų) pastatas

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

MB „Erdvės architektūra“,

Vytauto g. 12-11, Klaipėda,

Projekto vadovas, architektas Martynas Akulevičius

  1. paštas: martynas@erdvesarchitektura.lt,

tel. +37064728728

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

Statytojas:

UAB "Turto plėtra", Islandijos pl. 32B Kaunas, krijok@turtopletra.lt, +37069857459

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Vytauto g. 12-11, Klaipėda, +37064728728

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas:

2022 m.  rugpjūčio 1 d. - 2022 m. rugpjūčio 12 d.(skiriama ne mažiau 10 darbo dienų),

darbo dienomis I-V 09:00-12:00 ir 13:00-17:00 (iš anksto susitarus laiką telefonu),

interneto svetainėje:

www.palanga.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus galima teikti raštu arba el. paštu:

MB „Erdvės architektūra“, Vytauto g. 12-11, Klaipėda, info@erdvesarchitektura.lt

Imtinai iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. (iki viešo susirinkimo ir jo metu)

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks vaizdo konferencijos būdu

2022 m. rugpjūčio 12 d., nuo 15.00 val.

Jungiantis per nuorodą:

https://msteams.link/JSKF

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-07-25 08:58