Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Pagalbinio ūkio paskirties pastato - ūkinio pastato (unikalus Nr.4400-5743-9784) paskirties keitimo į gyvenamąją (vieno buto pastatai) paskirtį, neatliekant statybos darbų Vilimiškės kel. 37H, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-08-31

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Pagalbinio ūkio paskirties pastato  - ūkinio pastato (unikalus Nr.4400-5743-9784) paskirties keitimo į gyvenamąją (vieno buto pastatai) paskirtį, neatliekant statybos darbų Vilimiškės kel. 37H, Palangoje, projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas: „Pagalbinio ūkio paskirties pastato  - ūkinio pastato (unikalus Nr.4400-5743-9784) paskirties keitimo į gyvenamąją (vieno buto pastatai) paskirtį, neatliekant statybos darbų Vilimiškės kel. 37H, Palangoje, projektas“.

Statinių adresas:  Palanga, Vilimiškės kel. 37H, žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 2501/0041:554, Palangos m.k.v.; žemės sklypo plotas 0,1392 ha.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypo naudojimo būdas:  bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo teritorijos).

Sstatinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis: pagalbinio ūkio.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.

Projektuotojas: L. Tubinas personalinė įmonė. Virbališkės tak. 3, Palanga; el. paštas: liuda.tubinas@gmail.com ; tel.8 699 87266; projekto vadovas: Kastytis Mykolas Aleknavičius (architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A058).

Statytojas (užsakovas): fizinis asmuo A.B.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: L. Tubinas personalinė įmonė patalpose, Virbališkės tak. 3, Palanga, darbo laiku 9.00 val. – 17.00 val. iki 2023.09.21  (skiriama ne mažiau 10 dienų), tel.8 699 87266 (iš anksto susitarus telefonu) arba  Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt.

Iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu:  liuda.tubinas@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas įvyks 2023.09.21 nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112,  00153, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-08-31 08:49