Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vilimiškės kelias 41A/Arklių g. 1, Palangoje, detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka

2023-04-14

Informuojame visuomenę apie parengtą 2010 m. balandžio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T2-144 patvirtinto žemės sklypo Vilimiškės kelias 41A/Arklių g. 1, Palangoje, detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Palangos miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 2501/0036:1178), Arklių g. 7, Palanga. Planuojamas plotas – 0.2194 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, www.palanga.lt.

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti įvažiavimo vietą.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir planavimo organizatoriaus svetainėje.raštas

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-04-14 10:31