Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad pradedamas rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Kastyčio g., Naglio alėjos, Meilės alėjos ir žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0355-3477 (valstybinis miškas), Palangoje.

2020-09-01

Informuojame, kad pradedamas rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Kastyčio g., Naglio alėjos, Meilės alėjos ir žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0355-3477 (valstybinis miškas), Palangoje. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-238.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. A1-604 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Kastyčio g., Naglio alėjos, Meilės alėjos ir žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0355-3477 (valstybinis miškas), Palangoje“ ir 2020 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. A1-628 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Kastyčio g., Naglio alėjos, Meilės alėjos ir žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0355-3477 (valstybinis miškas) planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 714, (8 460) 34 109, el. paštas: administracija@palanaga.lt

Planavimo iniciatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 714, (8 460) 34 109, el. paštas: administracija@palanaga.lt

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:  Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 714, (8 460) 34 109, el. paštas: administracija@palanaga.lt

Planuojama teritorija: teritorija tarp Kastyčio g., Naglio alėjos, Meilės alėjos ir žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0355-3477 (valstybinis miškas), Palangoje. Planuojamos teritorijos plotas - apie 21,8000 ha.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, funkcines zonas inžinerinės infrastruktūros vystymui, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemėnaudų formavimas tikslinant infrastruktūros objektų išdėstymą, žemės sklypų suformavimas, teritorijos naudojimo paskirties, būdo, naudojimo reglamentų nustatymas, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks supaprastinta tvarka.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2020-09-01 13:20