Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Nemirsetos detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Kankorėžių g. 14, 16, Palangoje

2021-04-27

Informuojame, kad skelbiamas teritorijų planavimo dokumento (TPD) -   „Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Kankorėžių g. 14, 16, Palangoje“, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.    TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-462.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų  planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Nemirsetos detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 l punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

2021-03-21 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Nemirsetos detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Kankorėžių g. 14, 16, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17.E)-D3-1118.

Su projektu galima susipažinti nuo  2021-05-05 iki 2021-05-19   Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);    detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701, el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Atsižvelgus į tai, kad Savivaldybei reaguojant į ekstremalią padėtį dėl koronaviruso pandemijos, siekiant saugiai organizuoti interesantų aptarnavimą ir apribojus laisvą asmenų priėmimą, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai,  jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-04-27 15:10