Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28str.9 punktą rengiamą Vilimiškės detalaus plano koregavimas, žemės sklypuose Vakaro g. 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I Palanga

Informuojame apie supaprastinta tvarka  pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28str.9 punktą...
2023-11-10

Informuojame apie supaprastinta tvarka  pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28str.9 punktą rengiamą Vilimiškės detalaus plano koregavimas, žemės sklypuose Vakaro g. 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I Palanga.

Koreguojami šio detaliojo plano užstatymo zonos koregavimas ir susisiekimo komunikacijų koregavimas.

Planavimo organizatorius Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: A. Š.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Tipinis projektas“, Parodos g. 20 Kaunas, tel.: 8 682 75 787, el.p. mindaugas.tipinisprojektas@gmail.com. P.V. Nerijus Kelmelis A 1410

Planuojamos teritorijos adresas: Vakaro g. 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I Palanga.

Planavimo tikslas: Koreguoti sklypų statybinę zoną bei susisiekimo komunikacijas.

Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-11-23 iki 2023-12-07 imtinai (10 darbo dienų) galima interneto svetainėje www.palanga.lt; Palangos miesto savivaldybėje adresu Vytauto g. 112, Palanga.  Plano rengėjo patalpose UAB „Tipinis projektas“, Parodos g. 20 Kaunas, (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8 682 75 787). Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-12-12 11:00