Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Palangos miesto savivaldybės administracijos Direktoriaus sprendimą dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

2021-08-05

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, 16 punkto nuostatomis, informuojame apie Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-1101 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtą sprendimą atlikti Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone strateginio pasekmių aplinkai vertinimą.

Dėl sprendimo priėmimo motyvų, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorių, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 34 113, faks. (8 460) 40 217, (8 460) 40 216, el. p. administracija@palanga.lt, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir Palangos miesto bendrojo plano koregavimo K4 rajone strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje, organizatoriaus interneto svetainėje www.palanga.lt ir teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-RJ-25-18-597.

 

Įsakymas

Informacija atnaujinta 2021-08-19 10:06