Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastinto projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-10-05

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastinto projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas: „Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas“.

Statinio adresas:  Palangos m., Kopų g. 29, Sklypo plotas 0,6482 ha.

Statinių esama  pagrindinė naudojimo paskirtis:

7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)

7.22. kitos paskirties pastatai – kitos paskirties pastatai, kompresorinė

Statinių būsima pagrindinė naudojimo paskirtis:

7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacijos teritorijos.

Projektuotojas: Martynas Rupulevičius, Individualios veiklos pažymos Nr. 121990.

Projekto vadovas: Projekto vadovas Martynas Rupulevičius, tel. +370 615 87715, el.paštas: info@lightbox.lt

Statytojas: D. Daujotienės PĮ

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Palanga, Vytauto g. 75-22, darbo laiku 9.00 val. – 17.00 val. iki 2022.10.20 (skiriama ne mažiau 10 dienų),tel.8 615 87715 (iš anksto susitarus telefonu) ir  Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt.

Iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu:  [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas įvyks 2022.10.20, nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g.112, LT-00153, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-10-05 08:58