Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato, Baltų g. 3, Palangoje, projektinius pasiūlymus

2022-01-03

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Vieno buto gyvenamojo namo, pagalbinio pastato, Baltų g. 3, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Baltų g. 3, kadastrinis Nr: 2501/0016:248; sklypo plotas 0,2000 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas (pobūdis): kita, gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (6.1, vieno buto gyvenamasis pastatas), negyvenamosios paskirties (7.17, pagalbinio ūkio paskirties pastatas) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Pasiūlymus galima pateikti: iki viešo susirinkimo projektuotojui UAB „Vakarų regiono projektai“ el. paštu: info@vrprojektai.lt

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el.paštas: rgpalanga@gmail.com

Statytojas: I. D.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, iš anksto susitarus projekto rengėjo UAB “Vakarų regiono projektai“ patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, arba nuotoliniu būdu el. paštas: info@vrprojektai.lt,  tel. 8-698-83701, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2022-01-17. Viešas susirinkimas įvyks 2022-01-18 16.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas. Karantino atveju susirinkimas vyktų nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://join.skype.com/gAa5amRWTkuu.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-02-14 10:35