Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Fermos pastato paskirties keitimo į trumpalaikio apgyvendinimo pastato – svečių namai, su gyvenamosiomis patalpomis (butais) Palangoje, Ąžuolų g. 8, rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-08-29

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Fermos pastato paskirties keitimo į trumpalaikio apgyvendinimo pastato – svečių namai, su gyvenamosiomis patalpomis (butais) Palangoje, Ąžuolų g. 8, rekonstravimo projekto“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Palanga, Ąžuolų g. 8

Sklypo kad. Nr. 2501/0038:285

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos (fermų) paskirties pastatai       

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (svečių namai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė Lina Jurevičiūtė Šernauskienė, el.p.: orbis.projektai@gmail.com

Tel. Nr. +37069824833

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

L.S., V.Š.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kurorto g. 156 Palanga, +370 69824833, iš anksto susitarus nurodytu tel.nr.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-09-19 paštu adresu Kurorto g. 156 Palanga arba elektroniniu paštu orbis.projektai@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo laikas: 2023-09-19; 15:00 val., Savivaldybės administracijos patalpose, 4 aukšte, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-08-30 09:12