Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradėtą rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimą teritorijoje tarp žemės sklypų Valteriškės g. 50, Jūražolių g. 27 ir Jūražolių gatvės, Palangoje.

2021-08-11

Informuojame, kad pradėtas rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimas  teritorijoje tarp žemės sklypų Valteriškės g. 50, Jūražolių g. 27 ir Jūražolių gatvės, Palangoje.     TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-503.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. A1-1439.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2025m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius – Klaipėdos zoologijos sodas, atstovaujamas direktoriaus Edvardo Legecko.

Plano rengėjas – UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Rimvydas Grikšas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2021-08-19 10:05