Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp Žemynos g., Plytų g. ir valstybinio miško, Palangoje

2022-06-20

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas - „Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Žemynos g., Plytų g. ir žemės sklypo,kurio unikalus Nr. 4400-2720- 9378 (valstybinio miško), Palangoje“.

TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje:  K-VT-25-22-520.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-10 įsakymu Nr. (4.1.E) A1-909.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai - detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas, žemės naudojimo būdo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-25 įsakymas Nr. (4.1.E) A1-803.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2023 m. III ketvirtis. Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatoriai: M.P., G.V.

Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2022-06-20 13:21