Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą 2010 m. balandžio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-144 patvirtinto žemės sklypo Vilimiškės kelias 41A/Arklių g. 1, Palangoje, detaliojo plano, koregavimą

2022-04-14

Informuojame visuomenę apie parengtą 2010 m. balandžio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-144 patvirtinto žemės sklypo Vilimiškės kelias 41A/Arklių g. 1, Palangoje, detaliojo plano, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 2501/0036:1178), Arklių g. 7, Palanga.

Planuojamas plotas – 0.2194 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius,Vytauto g. 112, Palanga, www.palanga.lt.

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu numatytą statybos zoną, ribą, įvažiavimo vietą.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-04-21 iki 2022-05-05 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. 868669258 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-05-05 d. imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-04-14 09:15