Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Bangų g. 14, Palangoje.

2020-12-04

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Bangų g. 14, Palangoje“.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. A1-673 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype bangų g. 14, Palangoje“ ir 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A1-739 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype bangų g. 14, Palangoje planavimo darbų programos patvirtinimo“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-280.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Bangų g. 14, Palangoje.

Planavimo uždaviniai – nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planuojamo žemės sklypo plotas – 1,0772 ha

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2021 m. III ketvirtis.

Projekto viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8 460 48705, 8 460 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt, www.palanga.lt

Planavimo iniciatorius - Garažų eksploatavimo bendrija „Ratas“, Birutės g. 14, Palanga, tel. 8 606 08242, el. paštas: vidmantasvet@hotmail.com

Plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. 8 698 08831, el. paštas: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2020-12-04 14:24