Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie 2015 -05- 28 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-171 patvirtinto žemės sklypo Vytauto g. 43, Palangoje ir greta esančios teritorijos detaliojo plano koregavimo supaprastinta tvarka, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 dalį

2023-07-26

Informacija apie rengiamą žemės sklypo, kurio kadastrinis 2501/0031:196 Palangos m. k.v., Palangoje, detaliojo plano patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-171 (2015.05.28), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. Planuojamos teritorijos adresas ir plotas:

Žemės sklypo adresas: Vytauto g. 43, Palanga

Žemės sklypo naudojimo būdai:   Visuomeninės paskirties teritorijos;

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo plotas:  1.2754 ha

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt 

Projekto rengėjas: UAB “Inžinerinė mintis“, a.k. 134582327, Laisvės al. 76B, LT-44249 Kaunas, tel. +37068375353, el. p.: projektai@inmintis.lt; Tinklalapis: www.inmintis.lt

Planavimo vadovė Nomeda Karolina Petniūnienė tel.: 8 650 55720, el.p.: nomeda.petniuniene@yahoo.com

Projekto užsakovas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 

■ nustatytos statinių statybos zonos ir statybos ribos koregavimas;

■ konkretaus pastatų išdėstymo koregavimas, nekeičiant nustatyto (laisvo planavimo) užstatymo tipo;

■ dalyje teritorijos  -  sklypo Nr.1 dalyje 1b,  užstatymo zonos aukščio koregavimas

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-08-03 iki 2023-08-18 imtinai Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) .

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023-08-03  iki 2023-08-18  Palangos miesto savivaldybėje Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-08-18 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-07-26 10:52