Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Šventosios upės, Šventosios gatvės ir pravažiavimo, Palangoje, koregavimo žemės sklype Šventosios g. 29B, Palangoje

2023-10-26

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Šventosios upės, Šventosios gatvės ir pravažiavimo, Palangoje, koregavimo žemės sklype Šventosios g. 29B, Palangoje, TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-598, pakoreguotus sprendinius pagal viešo svarstymo metu pateiktas ir aptartas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šventosios g. 29B, Palangoje. Plotas – 0,0631 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel.: (8 460) 48 708, (8 460) 48 714, el. [email protected], architektas@palanga.lt

Planavimo iniciatorius: A. Liatuko komercijos įmonė, Vyšnių g. 3, Viduklė, LT-60350 Raseinių r., Telefonas: + 370 655 26660, El. paštas aliatukoim@gmail.com.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Detaliojo plano rengimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A1-1484.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Šventosios upės, Šventosios gatvės ir pravažiavimo, Palangoje, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-1692, koregavimas žemės sklype Šventosios g. 29B, Palangoje.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-10-26 14:16