Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie parengtą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Vytauto g. 82, Palangoje

2021-11-09

Informuojame visuomenę apie parengtą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Vytauto g. 82, Palangoje.

Susipažinti su detaliuoju planu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, galima nuo 2021 m. lapkričio 19 d. iki 2021 m. gruodžio 3 d. imtinai, internetiniame tinklalapyje www.palanga.lt; UAB „Neoforma“ patalpose žemiau nurodytu adresu, darbo dienomis, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu +370 657 63323, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt -TPD Nr. K-VT-25-20-372.

Detaliojo planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. (8 460) 48705, e. paštas: administracija@palanga.lt ; interneto svetainės adresas: www.palanga.lt

Detaliojo planavimo iniciatorius – UAB “Lietuvos kinas”, Ozo g. 4, Vilnius, e. paštas: info@lietuvoskinas.lt , tel. (8 5) 277 2696

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8 657) 63323, e. paštas:  info@neoforma.lt , interneto svetainės adresas: www.neoforma.lt

            Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

            Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32  1 punktu, koregavimas žemės sklype Vytauto g. 82, Palangoje.

            Detaliojo plano koncepcijai pritarta Palangos miesto savivaldybės administracijos 2021-10-06 raštu Nr. (4.17.) D3-3310).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki susipažinimo su parengtais detaliojo plano sprendiniais pabaigos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-11-09 15:30