Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - Teritorijos tarp Rąžės, Žiogupio upelių, melioracijos griovio, žemės sklypo Karvelyno g. 21C ir pravažiavimo, Palangoje, detalusis planas

2021-01-22

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Teritorijos tarp Rąžės, Žiogupio upelių, melioracijos griovio, žemės sklypo Karvelyno g. 21C ir pravažiavimo, Palangoje, detalusis planas.   TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-579.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.     Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, galimybės žemę paimti visuomenės poreikiams nagrinėjimas, galimybės žemės sklypus suformuoti, pertvarkyti, prijungti nagrinėjimas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, naudojimo reglamentų nustatymas, Igno Karvelio iki 1940 m. nuosavybės teise valdyto žemės sklypo (Vilimiškėje) detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 1d. sprendimu Nr. T2-116 ir žemės sklypo Karvelyno g. 17 (kadastrinis Nr. 2501/0033:269), Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-139, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.

2020-12-28 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė    Teritorijos tarp Rąžės, Žiogupio upelių, melioracijos griovio, žemės sklypo Karvelyno g. 21C ir pravažiavimo, Palangoje, detaliojo plano koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-4329.

Su projektu galima susipažinti nuo  2021-02-03 iki 2021-02-18   Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-02-10 iki 2021-02-18 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.   Karantino atveju, projekto viešo ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas  2021-02-19,  11 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą:

https://join.skype.com/fXwgGbJXKbav

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701 el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2021-01-22 08:46