Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Gyvenamojo namo su pramogų centru Vytauto g. 35, Palangoje, Gyvenamosios (vieno buto pastatai) paskirties verslo patalpų atidalijimo ir atidalintų patalpų paskirties keitimo į Kita paskirtį, paprastojo remonto projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-10-23

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Gyvenamojo namo su pramogų centru Vytauto g. 35, Palangoje, Gyvenamosios (vieno buto pastatai) paskirties verslo patalpų atidalijimo ir atidalintų patalpų paskirties keitimo į Kita paskirtį, paprastojo remonto projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Palanga, Vytauto g. 35, 2501/0031:24

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos.

Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Gyvenamoji (vieno buto pastatai) (unik. Nr. 2593-8003-1015) verslo patalpų atidalijimas ir atidalintų patalų paskirties keitimas į Kita paskirtį, paprastasis remontas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

MB „Paskirties keitimas“

PV Mindaugas Raišutis,

PVA Gintautas Žygaitis,paštas: info@paskirtieskeitimas.lt, tel. Nr. +37062137856

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):G,S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Kernavės g. 4-26, Vilnius, tel. Nr. +370 621 37856, laikas: darbo dienomis nuo 10:00 - 16:00 val.

Iki 2023-11-08 d., 17:00 val., arba Palangos miesto savivaldybės tinklalapyje https://www.palanga.lt/skelbimai/6437

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2023-11-08 d., 17:00 val.paštu info@paskirtieskeitimas.lt, tel. Nr. +37062137856

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. lapkričio mėn.           08 d., 17:00 val.

Transliacijos nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/82907447454?pwd=X6KTyzowapOyWiiCcH1rrvAPOKf4Uh.1

Transliacijos ID: 829 0744 7454

Slaptažodis: 193583

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-10-23 10:09