Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad pradėtas rengti Gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vytauto g. 177, Palangoje

2020-10-26

Informuojame, kad pradėtas rengti Gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detalaus suplanavimo projekto koregavimas žemės sklype Vytauto g. 177, Palangoje. TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-422.

Teritorijų planavimo dokumento  uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų formavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Gyvenamųjų namų grupės šiaurinėje Vanagupėje detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.5 punktu, koregavimas žemės sklype Vytauto g. 177, Palangoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. A1-1259.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2025m. III ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: V. D. ir A. D.

Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2020-10-26 14:04