Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie pakoreguotą Palangos miesto centrinės dalies detalųjį planą žemės sklype Ganyklų g. 30, Palangoje

2023-02-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakoreguotą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Ganyklų g. 30, Palangoje, Nr. TPDRIS: K-VT-25-22-326, pagal Teritorijų planavimo komisijos (sudaryta Palangos miesto savivaldybės administracijos 2014 m. gegužės 8 d. Direktoriaus įsakymas Nr.A1-430) pateiktas pastabas.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: žemės sklypas Ganyklų g. 30, Palangoje, plotas – 1,1350 ha.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB poilsio namai„Baltija.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Vitalda“. Adresas korespondecijai – Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A1-364. Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A1-597.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo dalies naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Ganyklų g. 30, Palangoje

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-22-326.

Aiškinamasis raštas

Brėžiys

Informacija atnaujinta 2023-02-23 08:58