Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp žemės sklypo S. Nėries g. 44, valstybinio miško, Naglio al. ir S. Nėries g., Palangoje detaliojo plano projektinius pasiūlymus

Informuojame apie Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp...
2020-01-07

Informuojame, kad skelbiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp žemės sklypo S. Nėries g. 44, valstybinio miško, Naglio al. ir S. Nėries g., Palangoje detaliojo plano svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Tikslai - žemės sklypų Naglio al. 1 ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0027:370, Palangoje, sujungimas, žemės sklypų naudojimo būdo keitimas iš bendro naudojimo teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.

2018-01-30 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Palangos miesto centrinės dallies detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp žemės sklypo S. Nėries g. 44, valstybinio miško, Naglio al. ir S. Nėries g., Palangoje koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-290.

Su projektu galima susipažinti nuo 2020-01-15 iki 2020-01-28 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, detaliojo plano rengėjo patalpose UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. [email protected], tel. Nr. (8 445) 78199. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-01-15 iki 2020-01-28 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2020-01-29 10 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: admini[email protected]; www.palanga.lt, detaliojo plano rengėjui - UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-01-07 14:33