Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Sporto paskirties pastatų, inžinerinių tinklų statybos, kiemo statinių rekonstravimo atidalinant į atskirus statinius Gėlių a.1A, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-12-06

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus 60 punkto nuostatomis, visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus yra skelbiama s„Sporto paskirties pastatų, inžinerinių tinklų statybos, kiemo statinių rekonstravimo atidalinant į atskirus statinius Gėlių a.1A, Palangoje, projekto“  visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas:

Sporto paskirties pastatų, inžinerinių tinklų statybos, kiemo statinių rekonstravimo atidalinant į atskirus statinius Gėlių a.1A, Palangoje, projektas

Statinių statybvietės adresas:

Gėlių a.1A, Palanga.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama sporto paskirtis nekeičiama

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys:

projektinių pasiūlymų rengėjas UAB „Archko“, Turgaus A.27, Klaipėdos m., tel. nr. +37068606110, el. paštas stanislovas@archko.lt. projekto vadovas Stanislovas Lukšas

Statytojas:

Palangos miesto savivaldybė, Palanga, Vytauto g. 112.  El. paštas: administracija@palanga.lt

Tel. 861857331

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112, tel. Nr. 861857331, darbo dienomis  08:00-17:00 iki 2023-12-28.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-12-28,  el. paštu stanislovas@archko.lt, tel. Nr. +37068606110, Turgaus A.27, Klaipėdos m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Palangos savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g.112 2023-12-28, 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-12-06 10:49