Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimą teritorijoje tarp Vytauto g., žemės sklypų unikalūs Nr. 4400-2075-7160, 4400-2092-4252 (valstybinis miškas) ir žemės sklypo Vytauto g. 11B, Palangoje

2021-10-12

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Vytauto g., žemės sklypų unikalūs Nr. 4400-2075-7160, 4400-2092-4252 (valstybinis miškas) ir žemės sklypo Vytauto g. 11B, Palangoje.

(Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-277).

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 13 d. įsakymas „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Vytauto g., žemės sklypų unikalūs Nr. 4400-2075-7160, 4400-2092-4252 (valstybinis miškas) ir žemės sklypo Vytauto g. 11B, ir žemės sklypo Vytauto g. 11B, Palangoje“ Nr. A1-602.

Projekto uždaviniai ir tikslai:

Uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, galimybės dalies miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis  nagrinėjimas, žemės sklypų suformavimas, naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje.

Papildomi planavimo uždaviniai – išsaugoti kraštovaizdžio savitumą; nustatyti inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; detalizuoti savivaldybės bendrajame plane numatytų ekstensyviam naudojimu įrengiamų želdynų ir kurorto miškų ribas medžių inventorizacijos pagrindu; nustatyti apželdinamos teritorijos dalis (zonas).

Detaliojo plano keitimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 125196077, Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga, tel. Nr. 8 460 48705,  8 460 41406, el. p.: administracija@palanga.lt.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: VĮ Valstybės žemės fondo Kauno geodezijos ir žemėtvarkos skyrius, įm. k. 120093212, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. 8 672 37 683, el. p.: greta.sakaviciene@vzf.lt.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano keitimo teikiami planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki detaliojo plano keitimo viešinimo pabaigos.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta 2021-10-12 09:23